2007 World Series of Poker

Event 55 - $10,000 World Championship No Limit Holdem
Jours 1b

Joe Sebok survit

Joe Sebok
Joe Sebok
Joe Sebok au cutoff limp, la grosse blind relance à 3,000, Sebok va à tapis pour 7,925 total, la grosse blind se couche.

Tags: Joe Sebok