2020 WSOP.com Bracelet Events
Main Event
Jours

Jour 4 : Composition des tables

[user66118]
Michel Abecassis
Le Jour IV du tournoi principal de l'EPT San Remo doit reprendre à midi en direct sur Pokernews. Voici l'état des jetons et la disposition des sièges.

Table 1
Siège 1: Sylvain Jean Mazza (250000)
Siège 2: Domenico Antonio Tresa (373000)
Siège 3: Atanas Gueorguiev (369000)
Siège 4: Liv Boeree (513000)
Siège 5: Dermot Blain (1032000)
Siège 6: Thomas Meyer Swensen (456000)
Siège 8: Gordon Vayo (284000)

Table 2
Siège 1: Pierpaolo Fabretti (281000)
Siège 2: Harrison Gimbel (471000)
Siège 3: Dmitry Stelmak (1443000)
Siège 5: Alexey Rybin (617000)
Siège 6: Thang Duc Nguyen (870900)
Siège 7: Dario Rusconi (554000)
Siège 8: Paul Valkenburg (788000)

Table 3
Siège 1: Michael Piper (1182000)
Siège 2: Toni Pettersson (861000)
Siège 3: Nick Schulman (609000)
Siège 4: Danilo D'Ettoris (291000)
Siège 5: Matthias De Meulder (259000)
Siège 6: Jakob Karlsson (1803000)
Siège 7: Joe Serock (269000)
Siège 8: Ondrej Vinklarek (335000)

*******
TOURNOIS GRATUITS 1000$, 5.000$ et 16.000$ WSOP 2010 : festival de freerolls 888 Poker du 20 au 23 mai 2010 en exclusivité pour les joueurs Pokernews.
*******


Table 4
Siège 1: Armando Graziano (682000)
Siège 2: Anas Tadini (537000)
Siège 3: Gijs Verheijen (794000)
Siège 4: Mauro Stivoli (332000)
Siège 6: Luigi Pignataro (731000)
Siège 7: Giuseppe Diep (354000)
Siège 8: Alexander Roumeliotis (887000)

Table 5
Siège 1: Mario Puccini (627000)
Siège 2: Alessandro Gabriele (228000)
Siège 3: Emanuele Rugini (172000)
Siège 4: Antonio Pezzi (227000)
Siège 5: Oleg Vladimirovich Tuntsev (213000)
Siège 6: Claudio Rinaldi (127000)
Siège 7: Nicholas Sforos (449000)
Siège 8: Matteo Andrea Grimaldi (458000)

Table 6
Siège 1: Paul Pires-Trigo (726000)
Siège 2: Fabrizio Ascari (463000)
Siège 3: Allan Baekke (1485000)
Siège 4: Claus Uhrskov (131000)
Siège 5: Tobias Huber (565000)
Siège 6: Mark Secher Petersen (153000)
Siège 7: Erik Tamm (840000)
Siège 8: Per Albin Linde (1193000)

Table 7
Siège 1: Ramon Demon Cserei (291000)
Siège 2: Cristian Tardea (240000)
Siège 3: Luigi Alessandro (327000)
Siège 4: Heinz Kamutzki (372000)
Siège 5: Giuseppe Pantaleo (443000)
Siège 7: Yury Kerzhapkin (299000)
Siège 8: Maurizio Baravalle (364000)

Table 8
Siège 1: Vincenzo Pisano (273000)
Siège 3: Alfio Battisti (419000)
Siège 4: Michel Abecassis (696000)
Siège 5: Giacomo Rosa (347000)
Siège 6: Claudio Piceci (411000)
Siège 8: Iulian Iacob (489000)

Table 9
Siège 1: Paul Berende (627000)
Siège 2: Ronny Kaiser (835000)
Siège 3: Andreas Martens (199000)
Siège 4: Kadir Karabulut (1577000)
Siège 5: Mohsen Tayfeh (490000)
Siège 6: Jens Thorson (1300000)
Siège 7: Antonio Buonanno (354000)
Siège 8: Dag Martin Mikkelsen (626000)